Welkom

Dit is de website van de protestants-christelijke basisschool De Wrâldpoarte in Garyp.
Garyp is een dorp met ongeveer 1850 inwoners in de wouden van Friesland in de gemeente Tytsjerksteradiel. Lees meer...

Benoeming nieuwe directeur.

Het bestuur heeft op voorstel van de sollicitatiecommissie, waarin alle geledingen vertegenwoordigd waren, besloten Mw. Doornbos-Houwer m.i.v. 1 augustus 2017 te benoemen tot directeur van ‘De Wrâldpoarte’.

lees verder...

Bezoek aan de boerderij

De kinderen van groep 1 en 2 hebben een bezoek gebracht aan de boerderij van familie Jacobi en familie de Boer op vrijdag 31 maart jl. De kinderen hebben genoten van de (jonge) dieren en het voeren. Tevens mochten de kinderen even op de tractor zitten. Een hele leerzame en mooie ochtend. Familie de Boer en familie Jacobi, bedankt voor jullie gastvrijheid.
De kinderen kregen na afloop een boerderijbewijs mee naar huis.

Project "Rood"

Op maandag 27 februari zijn we van start gegaan met het project ROOD. In elke groep ging de aandacht uit naar een ander onderdeel. Voorbeelden: rode vruchten, rood in het verkeer, rood in kunst, rood in de natuur, liefde voor... Er is veel geleerd en er zijn mooie dingen gemaakt. Dit kon iedereen bewonderen tijdens het open huis op donderdag 16 maart. We zijn blij met alle belangstelling die hiervoor was!