Welkom

Dit is de website van de protestants-christelijke basisschool De Wrâldpoarte in Garyp. Garyp is een dorp met ongeveer 1850 inwoners in de wouden van Friesland in de gemeente Tytsjerksteradiel.

Onze doelstelling

We proberen aan de kinderen door te geven, wat het betekent om christen te zijn in deze wereld. De sfeer op school behoort veilig en vertrouwd te zijn. Kinderen gaan met plezier naar school. Elk kind proberen we tot zijn of haar recht te laten komen. We willen vanuit een Bijbelse relatie de jonge mens stimuleren en begeleiden.

De Wrâldpoarte

De Wrâldpoarte is één van de 13 basisscholen, die zijn aangesloten bij de Vereniging PCBO Tytsjerksteradiel. De Wrâldpoarte is de enige basisschool in het dorp Garyp. We vinden de samenwerking tussen school en ouders heel belangrijk. Samen mogen we immers bezig zijn met de opvoeding van de aan onze zorgen toevertrouwde kinderen, zodat we samen een gemeenschap mogen vormen, waarin kind, ouder en leerkracht zich thuis voelen.

Directeur A. Doornbos - Houwer