Informatie

Geschiedenis

De basisschool "De Wrâldpoarte" is ontstaan uit de lagere school met dezelfde naam en de kleuterschool "Siedfuorge". In 1985 zijn deze beide scholen in het kader van een groot landelijk integratieproces gefuseerd. De lagere school werd opgericht in 1864. Het eerste schoolgebouw stond op de plaats, waar nu het Geahûs is gevestigd. Het huidige schoolgebouw dateert uit 1962. In de loop der jaren heeft het schoolgebouw tweemaal een verbouwing ondergaan. De eerste verbouwing was in 1976. Toen is de school uitgebreid met een lokaal en inwendig aangepast. De tweede grote verbouwing vond plaats in 1990, toen de kleuterafdeling erbij kwam. Een bekende naam uit de geschiedenis van de school is meester Lub. Hij is eind 19e en begin 20e eeuw jarenlang hoofd van deze school geweest. Naar hem is de Master Lubwei genoemd.