Informatie

Groepsindeling

Groepen Leerkracht(en)
Directie A. Doornbos
A. Algra-van der Heide (waarnemend)
IB-er H. Landheer-Hansma
Groep 1/2A A. van der Bij-Jelsma
Groep 1/2B G. Koopmans
Groep 3 L. van der Schaaf
Groep 4 T. van Balen-Postma en A. Oving
Groep 5 W. Drost en A. Oving
Groep 6 A. Slagman
Groep 7 G. van der Veen en A. Oving
Groep 8 A. Algra-van der Heide en A. Meinsma-Mollema
Onderwijsassistenten B. van Houten en A. de Vries