Informatie

Groepsindeling

Groepen Leerkracht(en)
Directie A. Doornbos-Houwer
A. Algra-van der Heide (waarnemend)
IB-er G. Hylkema-Flootman
Groep 1/2 G. Koopmans
Groep 2/3 A. van der Bij-Jelsma
Groep 3/4 L. van der Schaaf
Groep 4/5 T. van Balen-Postma, A. Oving en A.Meinsma-Mollema
Groep 5/6 A. Slagman en G.J. de Boer
Groep 6/7 A. Algra-van der Heide en G.J. de Boer
Groep 7/8 G. van der Veen en A. Oving
Onderwijsassistenten B. van Houten en A. de Vries