Informatie

Team

Bovenste rij: Gretha van der Veen, Amerens de Vries, Gerrit Jan de Boer, Annie van der Bij-Jelsma, Tessa van Balen-Postma, Barbara Ruiter, Anna Doornbos-Houwer, Liesbeth van der Schaaf, Anneke Meinsma-Mollema.

Onderste rij: Amarins Slagman, Anja Algra, Alfred Oving, Gea Hylkema-Flootman, Gerda Koopmans.

Op de foto ontbreken Roelien Hoeksma, Deborah van der Meer en A-W. de Vries

 

Groepsindeling

Directie

A. Doornbos-Houwer
A. Algra-van der Heide (waarnemend)

IB-er

G. Hylkema-Flootman

Peuters

A-W. de Vries

Groep 0/1

G. Koopmans

Groep 2/3

T. van Balen-Postma en D. van der Meer

Groep 3/4

R. Hoeksma en D. van der Meer

Groep 4/5

A. Algra-van der Heide en A. Oving

Groep 6/7

A. Slagman 

Groep 6/7

G.J. de Boer

Groep 8

G. van der Veen en A. Oving

Onderwijsassistenten

B. Ruiter en A. de Vries