Informatie

Team

Bovenste rij: Gretha van der Veen (groep 7/8), Amerens de Vries (Onderwijsassistent), Gerrit Jan de Boer (groep 5/6 en groep 6/7), Annie van der Bij-Jelsma (groep 2/3), Tessa van Balen-Postma (groep 4/5), Barbara van Houten (Onderwijsassistent), Anna Doornbos-Houwer (directeur), Liesbeth van der Schaaf (groep 3/4), Anneke Meinsma-Mollema (groep 6/7).

Onderste rij: Amarins Slagman (groep 5/6), Anja Algra (groep 6/7 en waarnemend directeur), Alfred Oving (groep 4/5 en groep 7/8), Gea Hylkema-Flootman (IB-er), Gerda Koopmans (groep 1/2).