Informatie

Team

Bovenste rij: Alfred Oving, Sandra Russell, Gerrit Jan de Boer, Deborah van der Meer, Anne-Will de Vries, Amarins Slagman, Tessa van Balen-Postma, Olga van den Berg-Turkstra

Onderste rij: Anja Algra, Anna Doornbos, José van der Wiel, Roelien Hoeksma, Lian Herder, Gea Hylkema

Op de foto ontbreken Amerens de Vries en Barbara van Houten

 

Groepsindeling

Directie

A. Doornbos-Houwer
A. Algra-van der Heide (waarnemend)

IB-er

G. Hylkema-Flootman

Peuters

A-W. de Vries

Groep 0/1

O. van den Berg, José van der Wiel

Groep 2/3

T. van Balen-Postma en D. van der Meer

Groep 3/4

R. Hoeksma en D. van der Meer

Groep 4/5

A. Algra-van der Heide en A. Oving

Groep 6/7

A. Slagman en G.J. de Boer

Groep 8

S.Russell en A. Oving

Onderwijsassistenten

B. Ruiter, A. de Vries en L.Herder