Informatie

Team

Bovenste rij: Gretha van der Veen, Amerens de Vries, Gerrit Jan de Boer, Annie van der Bij-Jelsma, Tessa van Balen-Postma, Barbara van Houten, Anna Doornbos-Houwer, Liesbeth van der Schaaf, Anneke Meinsma-Mollema.

Onderste rij: Amarins Slagman, Anja Algra, Alfred Oving, Gea Hylkema-Flootman, Gerda Koopmans.

 

Groepsindeling

Directie

A. Doornbos-Houwer
A. Algra-van der Heide (waarnemend)

IB-er

G. Hylkema-Flootman

Groep 1/2

G. Koopmans

Groep 2/3

A. van der Bij-Jelsma

Groep 3/4

L. van der Schaaf

Groep 4/5

T. van Balen-Postma, A. Oving en A.Meinsma-Mollema

Groep 5/6

A. Slagman en G.J. de Boer

Groep 6/7

A. Algra-van der Heide en G.J. de Boer

Groep 7/8

G. van der Veen en A. Oving

Onderwijsassistenten

B. van Houten en A. de Vries