Informatie

Verslag van de inspectie 2015

1 SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE OORDELEN

2 TOELICHTING OP DE OORDELEN

3 REACTIE VAN HET BESTUUR

4 OPZET VAN HET ONDERZOEK

BIJLAGE 1 STANDAARDEN EN PORTRETTEN

BIJLAGE 2 ACHTERGRONDINFORMATIE