Informatie

Vragen?

Heeft u nog vragen over dit onderwerp dan kunt u deze richten aan de (locatie)directeur van de school of aan de leerplichtambtenaar van uw woongemeente:

Gemeente Tytsjerksteradiel
T.a.v. de leerplichtambtenaar 
mevr. S. van der Meer. 
Afd. Mienskip, 
Postbus 3, 
9250 AA Burgum,
Raadhuisstraat 7, 
9251 GH Burgum, 
tel.: 0511- 460763.