Nieuws - Benoeming nieuwe directeur.

Het bestuur heeft op voorstel van de sollicitatiecommissie, waarin alle geledingen vertegenwoordigd waren, besloten Mw. Doornbos-Houwer m.i.v. 1 augustus 2017 te benoemen tot directeur van ‘De Wrâldpoarte’.

Mw. Doornbos is geboren in 1959. Ze woont met haar man in Drylts. Ze is begonnen als groepsleerkracht en werd later directeur in Ferwert en later op verschillende scholen in Dantumadeel. Op dit moment is ze trainer/coach/adviseur bij Compaen (adviesbureau). Ook is ze, zowel op schoolniveau als op bovenschools niveau, zorgcoördinator geweest. Daarnaast heeft ze verschillende opleidingen gevolgd.

In deze tijd zijn er nogal wat directievacatures en van verschillende besturen horen we, dat het moeilijk is gekwalificeerde directeuren te vinden.
De sollicitatiecommissie was onder de indruk van haar CV en de gesprekken met Mw. Doornbos waren plezierig en hadden inhoud. De huidige baan bevalt Mw. Doornbos goed, maar ze mist de band met een team, de leerlingen en de ouders. Daarom wil ze graag (in ons geval voor 4 dagen) weer directeur worden van een school.

We willen Mw.Doornbos van harte feliciteren met haar benoeming en de school feliciteren met de vlotte vervulling van de directievacature!

Geplaatst op: 10 Mei 2017

terug