Sociale Veiligheid

KiVa school

KiVa is een succesvol programma dat in Nederland en in Finland effectief is bij het voorkomen en oplossen van pesten. KiVa is één van de schoolbrede programma’s die goedgekeurd zijn door het Nederlands Jeugdinstituut om pesten tegen te gaan op basisscholen. KiVa is gebruiksvriendelijk, vernieuwend en heeft concrete materialen voor leerkrachten, leerlingen en nu ook voor ouders. KiVa legt de nadruk op de rol van de hele groep bij het voorkomen en stoppen van pesten.

KiVa biedt scholen een aantrekkelijk en gevarieerd programma om te werken aan positieve groepsvorming. Het preventieve gedeelte bestaat uit onder meer training en bijscholing voor leerkrachten, tien thema’s met diverse lessen, een computerspel voor leerlingen en sociaal-emotionele monitoring. Als pesten of andere groepsproblemen zich toch voordoen, is er een curatieve aanpak (groepsgesprekken, steungroepaanpak en/of herstelaanpak) met een duidelijk stappenplan om het pesten op te lossen.

Oudergids
Samenwerking tussen school en thuis is essentieel voor het succes van KiVa. Het is belangrijk dat zowel op school als thuis de boodschap wordt gegeven dat pesten niet is toegestaan en dat kinderen die gepest worden op steun kunnen rekenen.

Alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat het pesten goed wordt aangepakt. In deze oudergids kunt u informatie vinden over pesten.
Er worden praktische tips gegeven over wat u - samen met de school - kunt doen om pesten te herkennen, te voorkomen en te stoppen.

Wij hopen dat u KiVa een waardevol programma vindt bij het aanpakken van pesten op de school van uw kind(eren) en dat u net zo enthousiast wordt over KiVa als wij!

KiVa doen we samen!