Sociale Veiligheid

M5

Een pestincident kan via ons online systeem gemeld worden. Het systeem is in gebruik vanaf november 2013. Het melden is anoniem. De melding komt binnen bij de fijne school coördinator, de M5 coördinator en de directeur.
Het stappenplan van M5 staat beschreven in ons pestprotocol.