Sociale Veiligheid

Sociale Veiligheid

Uw kind gaat naar school om veel te leren. Wij zijn ervan overtuigd dat uw kind zich pas goed kan ontwikkelen als er een veilige sfeer op school heerst. Dat betekent dat we respectvol met elkaar omgaan. Wij houden rekening met de mogelijkheden van ieder kind en accepteren eventuele beperkingen. Elk kind is uniek en krijgt de ruimte te ontdekken wie het werkelijk is. Kinderen mogen fouten maken en krijgen iedere dag een nieuwe kans.
Wij leren onze leerlingen om zo ook met anderen om te gaan. Een veilige leeromgeving vormt de basis voor het onderwijs op CBS De Wrâldpoarte.
Onze missie is: CBS De Wraldpoarte: Veilig op weg de wijde wereld in!
En daar staan we voor!

Onze leerlingen doen niet alle vakkennis en –vaardigheden op, maar de school is ook een plek waar zij kennis maken met de samenleving, met normen en waarden en omgangsvormen. Op onze school heerst een veilig schoolklimaat: er zijn grenzen en regels, er wordt adequaat opgetreden tegen grensoverschrijdend gedrag en de leerlingen worden aangemoedigd om positief gedrag te laten zien. Leraren spelen daarbij een belangrijke rol. We hebben een schoolbrede aanpak en de interventies die wij doen staan in samenhang met elkaar. Wij geloven dat we daarmee meer bereiken.
Onze school gebruikt de methode Kind Op Maandag. Voor de sociale vaardigheden gebruiken we sinds schooljaar 2014-2015 de materialen van KiVa. KiVa betekent ‘fijn’ in het Fins en is een afkorting voor ‘fijne school zonder pesten’. In het schooljaar 2015-2016 zijn we gestart met KiVa voor de hele school. Alle leerkrachten hebben de scholing van KiVa gevolgd.
De ouderbetrokkenheid in het tegengaan van pesten is het schooljaar 2015-2016 speerpunt. De school heeft in dat schooljaar met de Kiva-coördiantor maandelijks gesprekken gevoerd tijdens de vergaderingen. 

Om effectief structureel pesten aan te pakken en te voorkomen werken wij met een signaleringssysteem pestaanpak M5. Dit is een online meld- en registratiesysteem voor pestincidenten. In januari ontving de school het predicaat ‘Gezonde school’ met het certificaat voor de sociaal- emotionele ontwikkeling. De inspecteur van onderwijs heeft tijdens het bezoek in april 2015 de sociale veiligheid op onze school als ‘goed’ beoordeeld.