Nieuws

Vandaag, woensdag 4 oktober heeft leerjaar 8 een bezoek gebracht aan maatschap J de Boer.

De kinderen werden door vrijwilligers van It Fryske Gea en Natuurlandschap Fryslân meegenomen in de natuur. Onder begeleiding van de vrijwilligers en ouders werden er bomen gesnoeid en onderzoek gedaan naar elzensingels. Ook mochten ze van de gerooide takken een eigen speer maken.


Kortom een heerlijk actief dagje in de natuur!