Welkom

Van harte welkom op onze website! CBS de Wrâldpoarte in Garyp biedt christelijk basisonderwijs aan ruim 170 leerlingen uit het dorp en de directe omgeving. De Wrâldpoarte is één van de 13 basisscholen, die zijn aangesloten bij de Stichting PCBO Tytsjerksteradiel. 

We leven in een maatschappij die voortdurend verandert. Daarom richten wij ons op meer dan alleen kennisoverdracht en helpen wij onze leerlingen vaardigheden te ontwikkelen die zij nodig hebben om in nieuwe omstandigheden goed te kunnen functioneren. Daarnaast leren wij kinderen elkaar te waarderen en te respecteren. Goede onderlinge relaties, ontwikkeling van een eigen persoonlijkheid en diverse vaardigheden zijn op onze school erg belangrijk. Door hier aandacht aan te besteden komt het talent van kinderen vanzelf bovendrijven. Daar zijn wij van overtuigd! 

Op deze website vindt u meer informatie over het reilen en zeilen op onze school. Wilt u nader met ons kennis maken? Maakt u dan een afspraak met onze directeur, Anna Doornbos. Zij staat voor u klaar om u de school te laten zien en uw vragen te beantwoorden.  

Musical en afscheidsavond groep 8

We mochten vrijdagavond 13 juli genieten van de musical 'Strafkamp 8', uitgevoerd door groep 8! De kinderen hebben prachtig gezongen en mooi toneel gespeeld. Na de musical hebben we afscheid genomen van groep 8. De foto's staan in het fotoboek op deze website.

Verjaardagsfeest groep 8

Groep 8 heeft op 5 juni de verjaardagen van de juffen gevierd in Earnewâld. We zijn begonnen met het Otterpad. Daarna hebben de kinderen flink hun best gedaan bij de survivalbanen! Het was een gezellige dag!

Bruiloft juf Tessa en Matthijs en spelmiddag V&V

Op woensdag 30 mei hebben we een heel feestelijke dag meegemaakt op school! 's Morgens trouwden juf Tessa en Matthijs en 's middags konden we genieten van de spelmiddag georganiseerd door V&V! Bedankt hiervoor!

De foto's staan in het fotoboek.