Corona

Corona draaiboek

Om voorbereid te zijn op een opleving van het coronavirus heeft het ministerie van OCW het sectorplan COVID-19 gelanceerd. Dit sectorplan bevat een leidraad voor schoolbesturen en scholen, waarin vier scenario’s zijn opgenomen, zodat zij weten op welk scenario zij zich kunnen voorbereiden en zij het onderwijs veilig en verantwoord kunnen geven.

Aan schoolbesturen en scholen is gevraagd om op basis van de leidraad per scenario een draaiboek te maken voor de winter 2022/2023. Klik op de button hieronder om het draaiboek ‘Samen met lef de winter door’ van Oarsprong te openen.