Nieuws

Normaal gesproken zouden de kinderen van leerjaar 8 aan het begin van de veertigdagentijd allemaal spaarpotjes langs de deuren in Garyp brengen, zodat een ieder mee kon sparen voor een goed doel. Deze actie kon dit jaar, dankzij Corona, helaas geen doorgang vinden op de manier die we gewend waren. Dit jaar werd er niet gespaard met de spaarpotjes, maar kon iedereen het spaardoel wel ondersteunen door giften. Wij als school wilden hier natuurlijk met de kinderen ook aandacht aan besteden en zo ons steentje bijdragen! Dit wilden we op een aangepaste manier doen. Door een flessenactie! De kinderen konden door het inleveren van statieflessen bijdragen aan het werk van de broeders van Taizé in Bangladesh.

Het spaardoel dit jaar was ‘de broeders van Taizé’ in Bangladesh. Ze ondersteunen met dit geld allerlei mooie initiatieven, een aantal voorbeelden hiervan zijn:

– Ze maken onderwijs mogelijk voor veel arme kinderen.

– Ze vergoeden medicijnen en andere medische kosten.

– Ze ondersteunen kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Kortom, het geld komt goed terecht!

Als school hebben we 250 euro mogen inzamelen! Iedereen bedankt voor het meesparen!