Nieuws

Terwijl level 5 deze ochtend druk bezig is geweest met de fit@school – challenge, vond in de rest van de levels de grote rekendag plaats.

Het thema van de Grote Rekendag 2022 in de bovenbouwlevel 6 t/m 8 was ‘Bouwavonturen’.
De leerlingen kregen zelf de verantwoordelijkheid om groepjes te vormen met leerlingen uit de andere twee levels. Mooi om te zien hoe de leerlingen zich bewust zijn van hun eigen kwaliteiten en de kwaliteiten van een ander. Ieder groepje moest een eigen pretpark ontwerpen. Hierbij werden er verschillende eisen gesteld en moesten ze werken binnen een beperkt budget. Binnen de groepjes moest er met van alles rekening worden gehouden wat leidde tot veel rekenwerk en ruimtelijk inzicht.

In de onderbouwlevels is de Rekendag in het teken gezet van bewegen en spel! 
De kinderen van leerjaar 3 en 4 zijn in een vijftal activiteiten, zowel binnen als buiten, bezig geweest met rekenen op de getallenlijn, het overzien van getalbeelden en splitsingen. Zij hebben twee activiteiten buiten gedaan waarbij er naast rekenen ook flink is bewogen. De overige drie activiteiten waren binnen; een bingo, het spel ‘straatje leggen’ en springen op de getallenlijn. Mooi om te zien hoe de kinderen van en met elkaar leren en de activiteiten veelal zelf kunnen reguleren. Aan het einde van de ochtend, toen de spullen opgeruimd moesten worden, vroegen verschillende kinderen zich af wanneer we nou gingen rekenen…. 😉 


Voor leerjaar 1 en 2 hebben we een rekenmiddag gehouden waarbij de kinderen in een circuitvorm langs een drietal activiteiten kwamen. Iedere activiteit was aangepast op het niveau van de groep die langskwam. We hebben tijdens deze middag vooral ingezet op tellen, getalbeelden en -symbolen herkennen. Bij juf Tessa is er domino gespeeld, bij juf Rinda hebben de kinderen buiten een soort ‘ren je rot’ gedaan met de getalsymbolen en bij juf Roelien hebben de kinderen aan de ‘wilde dieren’ laten horen tot hoe ver ze al kunnen tellen, alhoewel er ook wel eens een dier vastplakte…. Misschien kan uw kind hier thuis iets over vertellen!