Informatie  |  Links

Links

favicon

CBS De Wrâldpoarte is één van de 12 basisscholen van Stichting Oarsprong.

De website van Garijp. Garijp (Garyp) is een dorp in de gemeente Tytjerksteradeel, in de Nederlandse provincie Friesland en telt ongeveer 1900 inwoners.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijk-heid. Verder wil het ministerie dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen.

links-kinderwoud

Kinderwoud heeft een gevarieerd aanbod van kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van nul tot en met twaalf jaar. Of het nu gaat om opvang aan huis, een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of buitenschoolse-en tussenschoolse opvang, bij Kinderwoud kunnen kinderen voor alle varianten terecht.

links-scholenopdekaart

Op de website van ‘Scholen op de kaart’ kunt u heel veel informatie over onze school vinden. Deze site wordt door de PO-raad ondersteund en voortdurend gevuld met nieuwe gegevens. Neemt u gerust een kijkje!