Nieuws

Ook deze week is er weer aandacht besteed aan de Kinderboekenweek. Dinsdag en donderdag hebben de kinderen van de bovenbouw voorgelezen aan kinderen van de onderbouw. Door de hele school zaten groepjes kinderen te genieten van boeken. De voorlezers gaven elkaar dinsdagmiddag goede tips om donderdagmiddag er al helemaal een succes van te maken. Verhalen werden verteld, woorden werden uitgelegd en plaatjes werden bekeken.

Door al dit voorlezen en luisteren naar mooie verhalen hopen we het leesplezier aan te wakkeren om de kinderen allemaal mooi door te laten lezen in de vakantie!