Onze school  |  Het team

Maak kennis met het team van onze school

Anna Doornbos

Directeur

Kinderen krijgen gelijke kansen als ze ongelijk onderwijs kunnen genieten.

(coöperatief onderwijs)

Gea Hylkema

Intern Begeleider

Alles wat je aandacht geeft groeit.

Juf Aukje

Pedagogisch medewerker Zeepaardjes

Fijn samen spelen en spelend leren!

Juf Sybrich

Leerkracht Schelpen

Wie ergens echt enthousiast over is, kan boven zichzelf uitstijgen.

Juf Tessa

Leerkracht Duinen

Onderwijs is niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur.

Juf Ietsje

Onderwijsassistent

When one teaches, two learn.

Juf Lian

Onderwijsassistent

We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken, maar we kunnen ze wel allemaal laten schitteren.

Juf Roelien

Leerkracht Strand

It moaiste datsto in bern jaan kinst, is in kâns.

Meester Atze

Leerkracht Oceaan

Every day may not be good, but there’s something good in every day.

Meester Alfred

Leerkracht Oceaan

Samen het verschil maken!

Juf Rian

Leerkracht Savanne

When you focus on the good, the good gets better. 

Juf Amarins

Leerkracht Steppe

The best way to predict the future is to create it.

Meester Wibo

Leerkracht Toendra

Wat een obstakel was bij het werk, wordt een hulpmiddel. En wat je verhinderde een bepaalde weg in te slaan, wordt een richtingwijzer.

Meester Gerrit Jan

Leerkracht Savanne

Volg je hart, dan kom je wel op de plek waar je wilt zijn.

Juf Barbara

Leerkrachtondersteuner

Begin de dag met een lach.

Juf Elly

Leerkrachtondersteuner

Van gelukkige leraren leer je de mooiste dingen. 

Funties en groepsindeling van onze medewerkers

Directie

Anna Doornbos-Houwer

IB-er

Gea Hylkema-Flootman

Zeepaardjes

 Aukje Grooters 

De Schelpen

Olga van den Berg-Turkstra en Deborah van der Meer-Postma

De Duinen

Roelien Hoeksma en Lian Herder

Het Strand

Jeroen Post en Barbara van Houten-Ruiter

De Oceaan

Atze Marten Demmer en Barbara van Houten-Ruiter

De Steppe

Amarins Slagman

De Toendra

Baukje Janse

Alfred Oving

De Savanne

Gerrit Jan de Boer