Onze school  |  Het team

Maak kennis met het team van onze school

Anna Doornbos

Directeur

Kinderen krijgen gelijke kansen als ze ongelijk onderwijs kunnen genieten.

(coöperatief onderwijs)

Gea Hylkema

Intern Begeleider

Alles wat je aandacht geeft groeit.

Juf Aukje

Pedagogisch medewerker Zeepaardjes

Fijn samen spelen en spelend leren!

Juf Olga

Leerkracht Schelpen

Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vermogen om in een boom te klimmen, gelooft hij zijn hele leven dat hij dom is…..

(Einstein)

Juf Deborah

Leerkracht Schelpen

Iedereen leert op zijn eigen manier.

Juf Roelien

Leerkracht Duinen

It moaiste datsto in bern jaan kinst, is in kâns.

Juf Lian

Onderwijsassistent

We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken, maar we kunnen ze wel allemaal laten schitteren.

Juf Barbara

Leerkrachtondersteuner

Begin de dag met een lach.

Meester Jeroen

Leerkracht Strand

Zou jij willen instappen bij een piloot die heeft leren vliegen met werkbladen?

Meester Atze

Leerkracht Oceaan

Every day may not be good, but there’s something good in every day.

Juf Baukje

Leerkracht Toendra

Kwetsbaarheid tonen is geen teken van zwakte maar juist de weg naar moed, betekenisvolle verbindingen en betrokkenheid.

Juf Amarins

Leerkracht Steppe

The best way to predict the future is to create it.

Meester Alfred

Leerkracht bovenbouw

Samen het verschil maken!

Meester Gerrit Jan

Leerkracht Savanne

Volg je hart, dan kom je wel op de plek waar je wilt zijn.

Funties en groepsindeling van onze medewerkers

Directie

Anna Doornbos-Houwer

IB-er

Gea Hylkema-Flootman

Zeepaardjes

 Aukje Grooters 

De Schelpen

Olga van den Berg-Turkstra en Deborah van der Meer-Postma

De Duinen

Roelien Hoeksma en Lian Herder

Het Strand

Jeroen Post en Barbara van Houten-Ruiter

De Oceaan

Atze Marten Demmer en Barbara van Houten-Ruiter

De Steppe

Amarins Slagman

De Toendra

Baukje Janse

Alfred Oving

De Savanne

Gerrit Jan de Boer