Nieuws

Ook in 2023 slaan het dorp, de kerk en de Wrâldpoarte de handen ineen voor een mooi 40-dagen project! De afgelopen week zijn de leerlingen van leerjaar 8 bij alle deuren in Garyp langs geweest om de informatie over dit project te verspreiden. In de flyer die langs gebracht is, staat het spaardoel voor dit jaar beschreven. Dit doel wordt van harte bij u aanbevolen.

Er kan een financiële bijdrage worden overgemaakt naar het rekeningnummer zoals vermeld in de flyer, maar er kan ook een bedrag worden gedeponeerd bij de Spar en op school.

Op school staat er bij de ingang van de onderbouw een houten brievenbus op de kast. We hopen natuurlijk op een mooie opbrengst, alvast bedankt!