Informatie  |  Aanmelden

Aanmeldingsprocedure

Is uw kind 3 jaar geworden? Dan kunt u hem of haar alvast aanmelden voor onze school. Graag ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk als uw kind 3 jaar en 9 maanden is. (Wij kunnen dan rekening houden met de groepsindeling en de verdeling van de leerkrachten.) Uw kind kan met school beginnen als het 4 jaar geworden is.

Hoe werkt de aanmelding?

Als u voor onze school kiest, kunt u contact opnemen met onze directeur. Oók als u al een ouder kind op school heeft, stellen wij dit op prijs. In een gesprek met de directeur kunt u kennismaken met de school en vertellen over uw zoon/dochter. Uiteraard geven wij u graag een rondleiding door de school en u kunt de sfeer op school ervaren.

In de meeste gevallen kan een kind direct ingeschreven worden. Als u een overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal of de crèche heeft gekregen, kunt u dit meenemen naar het gesprek.

Soms is er meer tijd nodig om te onderzoeken of onze school het passende onderwijsaanbod kan bieden. Conform de wetgeving nemen wij hier dan zes weken de tijd voor met een uitloopmogelijkheid tot 10 weken. Als blijkt dat wij een passend aanbod kunnen bieden, kan uw zoon/dochter worden ingeschreven. Als uit het onderzoek blijkt dat wij geen passend aanbod voor uw kind kunnen bieden, dan zoeken wij een andere school die dat wel kan bieden en waar het kind ook kan worden geplaatst.

Wilt u uw kind aanmelden als leerling voor de Wrâldpoarte of wilt u graag een informatief kennismakingsgesprek? Vul het Aanmeldingsformulier CBS de Wrâldpoarte 2021 in en  u hoort snel van ons!