Nieuwsberichten

Op onderzoek in de Alde Feanen!

Deze week zijn de kinderen van de bovenbouw naar Earnewâld geweest voor een rugzakroute door de Alde Feanen. Hierbij hebben alle kinderen in groepjes een route gelopen en ondertussen opdrachten gedaan. Er zijn kriebelbeestjes en waterbeestjes gezocht. Vooral het zoeken naar waterbeestjes was een groot succes! In verschillende vogelkijkhutten is er uitgekeken naar vogels en de mooie natuur. Het was al met al deze week een lekker warme wandeling. Donderdagmiddag zijn alle kinderen daarom heerlijk in het water gesprongen bij het strandje van Earnewâld om even af te koelen. Foto’s hiervan ziet u hieronder. We willen alle ouders bedanken die mee zijn geweest om dit uitje tot een daverend succes te maken!

Projectweek ‘Slimme communicatie’

De afgelopen tijd heeft het thema ‘slimme communicatie’ centraal gestaan op school. In de onderbouw zijn de kinderen bezig geweest met de telefoon. Zo zijn er verschillende oude en nieuwe telefoons getoond en weten de kinderen hoe de telefoon werkt. In de middenbouw ging het om communicatie via tekens. De eerste week hebben de kinderen stil gestaan bij hiërogliefen, de tekens van de oude Egyptenaren. In de tweede week zijn de kinderen bezig geweest met het braille handschrift. In de bovenbouw heeft leerjaar 6 het over verschillende talen gehad, zoals de taal van de oermensen en de taal van de dieren. Leerjaar 7 en 8 hebben stil gestaan bij de macht van de media. Zo zijn te weten gekomen over de macht die een soap, de reclame en sociale media kan hebben op de maatschappij. Om u een kijkje in dit project te geven hebben we een compilatie van de projectweek gemaakt. Veel kijkplezier!

Gastles fan ûnderdûkster

De educatietour ‘Joods kind in de klas’ voor Friese basisscholen is deze week bij ons op CBS De Wrâldpoarte in Garyp van start gegaan. Tijdens de tour vertellen voormalige Joodse onderduikkinderen in 20 schoolklassen over hun onderduikperiode in Friesland in de Tweede Wereldoorlog. Honderden Joodse kinderen kregen in de oorlogsjaren een veilig onderkomen bij Friese families en werden zo uit handen van de Duitse bezetter gered. Afgelopen donderdag is er vanuit school een videoverbinding gelegd met Amsterdam. Daar zat mevrouw Naomi Waas klaar om ons te vertellen over haar leven. Een zeer bewogen leven. Ze werd midden in de oorlog geboren en dit heeft in heel haar leven een rol gespeeld. Hier heeft ze ons over verteld, de kinderen kregen ook nog de kans om hier vragen over te stellen. Van de gastles is er door RTVNOF een videoreportage gemaakt die te bekijken is via: https://youtu.be/2-vGcVCkZqs. https://www.omropfryslan.nl/nijs/1049142-gastles-yn-garyp-fan-underdukster-bern-kinne-it-noch-ut-earste-han-hearre

De Banglaflessenactie

Normaal gesproken zouden de kinderen van leerjaar 8 aan het begin van de veertigdagentijd allemaal spaarpotjes langs de deuren in Garyp brengen, zodat een ieder mee kon sparen voor een goed doel. Deze actie kon dit jaar, dankzij Corona, helaas geen doorgang vinden op de manier die we gewend waren. Dit jaar werd er niet gespaard met de spaarpotjes, maar kon iedereen het spaardoel wel ondersteunen door giften. Wij als school wilden hier natuurlijk met de kinderen ook aandacht aan besteden en zo ons steentje bijdragen! Dit wilden we op een aangepaste manier doen. Door een flessenactie! De kinderen konden door het inleveren van statieflessen bijdragen aan het werk van de broeders van Taizé in Bangladesh. Het spaardoel dit jaar was ‘de broeders van Taizé’ in Bangladesh. Ze ondersteunen met dit geld allerlei mooie initiatieven, een aantal voorbeelden hiervan zijn: – Ze maken onderwijs mogelijk voor veel arme kinderen. – Ze vergoeden medicijnen en andere medische kosten. – Ze ondersteunen kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Kortom, het geld komt goed terecht! Als school hebben we 250 euro mogen inzamelen! Iedereen bedankt voor het meesparen!

De grote rekendag

Afgelopen woensdag hebben we met elkaar ‘anders dan anders’ gerekend. Niet de rekenles zoals we die gewend zijn, maar rekenen in een andere activiteiten.  In de onderbouw hebben de kinderen gewerkt over plattegronden en het oriënteren in de ruimte. In de middenbouw is er vooral buiten en in de gymles gerekend en in de middag met rekenspellen. De kinderen van de bovenbouw zijn aan de slag geweest met tactische spellen zoals dammen, andere rekenspellen en het ontsnappen uit een escaperoom! Rekenen is zoveel meer dan sommen maken! 

Een groener schoolplein

Het is een hot topic: ruimte voor natuur. Daarnaast is het ook een onderwerp wat enorm leeft bij de kinderen. Spelen in de natuur is hartstikke belangrijk. Hier willen we als school graag een bijdrage aan leveren. Om de pleinen van de school groener te maken, zijn er de afgelopen week bomen geplant. Zo is het plein van de onderbouw  5 perenbomen rijker geworden. Zoals u op de foto’s kunt zien is er flink werk verzet door de kinderen van de middenbouw, hierdoor hebben de bomen een mooie plek gekregen. Ook is er een boom geplant op het plein van de bovenbouw. Hier was al een prachtige wilgentunnel geplaatst, maar dankzij een aantal kinderen van de bovenbouw is hier nu een jonge Amberboom (Liquidambar Styraciflua) bijgekomen. Deze boom is in samenwerking met de gemeente geplaatst nadat een aantal kinderen vorig jaar een brief hadden geschreven aan de gemeente. Dit hebben ze gedaan in het kader van een wereldoriëntatieproject over milieu. Nu is het hopen op mooie gekleurde bladeren van de Amberboom en heerlijke peren van de perenbomen.

De 3D printer is af!

Een selecte groep kinderen van level 7 en level 8 hebben de afgelopen maanden gewerkt aan het bouwen van een 3D printer. Deze printer werd gebouwd in samenwerking met 3DKanjers. We zijn dit avontuur gestart met een gastles. In deze gastles hebben we gekeken naar de bruikbaarheid van een 3D-printer in de dagelijkse praktijk. Na deze gastles zijn we aan het bouwen geslagen. De kinderen hebben in groepjes de verschillende onderdelen gebouwd, samen vormden deze onderdelen een complete printer! Afgelopen week was een spannend moment, want de printer moest een laatste inspectie ondergaan.  Na een aantal kleine aanpassingen, is de printer goed bevonden. Inmiddels hebben we de eerste printjes al gemaakt! We kunnen nu op naar de tweede stap: 3D tekenen, zodat we onze eigen printjes kunnen printen. Al met al een leerzaam proces. We zijn trots op alle kinderen die mee hebben gewerkt aan de bouw en we kijken uit naar wat we nog allemaal met de printer kunnen doen!

Sluiting van de scholen tot 18 januari 2021

   Bericht van Stichting Oarsprong: De afgelopen weken zijn we opnieuw geconfronteerd met de toename van besmettingen met het coronavirus. Het besluit van het kabinet dat daarom alle scholen in heel Nederland tot maandag 18 januari 2021 moeten sluiten, valt ons zwaar. Het is een ingrijpend besluit voor onze medewerkers, leerlingen en ouders, maar we zien ook dat deze maatregel nodig is om het virus onder controle te krijgen.  Evenals tijdens de eerste golf in maart van dit jaar, organiseren de scholen van Oarsprong, vanaf maandag 4 januari 2021, thuisonderwijs. Onze scholen bieden vanaf woensdag 16 december, tijdens schooltijd, alleen opvang aan die kinderen, waarvan de ouders werken in de zogenaamde cruciale beroepen en die zelf niet in opvang kunnen voorzien. Tijdens de kerstvakantie wordt geen opvang aangeboden. Ouders die opvang nodig hebben, kunnen dat melden bij de directeur van de school van hun kind(eren). 

De Hûnekop op skoalle!

Fannemoarn hiene wy in Ferneamde Frysk yn ús fermidden. Emiel fan de Hûnekop joech in gastles yn de boppebau. It wie fansels monsterachtich! Ferneamde Friezen bringe de kommende wiken ‘n besyk oan trijetaliche basisskoallen yn Fryslân. De skoallen joue hjirmei in stimulâns om de Fryske taal yn de klasse te brûken. Mei it projekt litte we ek sjen dat it mooglik is om mei de Fryske taal in protte te berikken.